AFESAM YÖNETİM KURULU
 
Doç.Dr. Filiz Sönmez Müdür  
Prof.Dr. Gülbadi Alan ERÜ, Edebiyat Fakültesi Üye
Doç.Dr. Aslı Sağıroğlu Arslan ERÜ, Edebiyat Fakültesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sencer Erkman ERÜ, Mimarlık Fakültesi Üye
Dr. Öğr.Üyesi Fatma Ünlü ERÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üye
Dr. Öğr.Üyesi  Gökhan Ünal ERÜ, Eczacılık Fakültesi Üye
Öğr.Gör. Dr. Sultan Şimşek ERÜ, Mimarlık Fakültesi Üye
     
YEDEK ÜYELER
Prof.Dr. Atabey Kılıç ERÜ, Edebiyat Fakültesi Üye
Prof.Dr. Muhittin Kapanşahin ERÜ, Edebiyat Fakültesi Üye
Prof.Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan ERÜ, Mühendislik Fakültesi Üye